0901 345 248

The Green Village – KDC Phong Phú 2 – Khang Điền

Giá: Liên hệ
Vị trí: Khu dân cư Phong Phú 2, Bình Chánh.