HOT

♥Căn 1+1PN đang cập nhật... ♥Căn 2PN 2WC đang cập nhật... ♥Căn 3PN 2WC đang cập nhật...  

65.58m2           2,190 tỷ

Tây Nam    2 PN        2

Lovera Vista

54m2           1,900 tỷ

Đông Bắc     1PN+1     1

Khu Dân Cư Phong Phú 4

54m2           1.650 tỷ

Đông Nam    1PN+1     1

Khu Dân Cư Phong Phú 4

54m2           1.650 tỷ

Đông Nam    1PN+1     1

Khu Dân Cư Phong Phú 4

65m2           9 triệu

Đông Nam    2 PN        2

 Lovera Vista

82.8m2           7 triệu

Đông Nam    3 PN        2

 Lovera Vista

65.58m2           Th lượng

Tây Nam    2 PN        2

Lovera Vista

82.8m2           6 triệu

Đông Nam    3 PN        2

 Lovera Vista

82.8m2           2,650 tỷ

Tây Nam    3 PN        2

Lovera Vista

65.58m2           2,050 tỷ

Tây Nam    2 PN        2

Lovera Vista

52.2m2           6 triệu

 Tây Bắc    1 PN        1

 Lovera Vista

65.58m2           Thương lượng

Đông Bắc    2 PN        2

Lovera Vista

54m2           1.650 tỷ

Đông Nam    1PN+1     1

Khu Dân Cư Phong Phú 4

52.2m2           6 triệu/ tháng

 Tây Bắc    1 PN        1

 Lovera Vista

65m2           5 triệu/ tháng

Đông Nam    2 PN        2

 Lovera Vista

52.2m2           5 triệu/ tháng

Đông Nam    1 PN        1

 Lovera Vista