Showing 1–16 of 20 results

HOT

♥Căn 1+1PN chỉ từ 1.7 tỷ - Giá thuê từ 4 triệu/ tháng ♥Căn 2PN 1WC chỉ từ 1.8 tỷ - Giá thuê từ 5 triệu/ tháng ♥Căn 2PN 2WC chỉ từ 1.98 tỷ - Giá thuê từ 5.5 triệu/ tháng ♥Căn 3PN 2WC chỉ từ 2.5 tỷ - Giá thuê từ 6 triệu/ tháng  

HOT

♥Căn 1+1PN đang cập nhật... ♥Căn 2PN 2WC đang cập nhật... ♥Căn 3PN 2WC đang cập nhật...  

65.58m2           2,05 tỷ

 Đông Bắc    2 PN        2

Lovera Vista

54m2           1,900 tỷ

Đông Bắc     1PN+1     1

Khu Dân Cư Phong Phú 4

54m2           1.650 tỷ

Đông Nam    1PN+1     1

Khu Dân Cư Phong Phú 4

54m2           1.650 tỷ

Đông Nam    1PN+1     1

Khu Dân Cư Phong Phú 4

65.58m2           Th lượng

Tây Nam    2 PN        2

Lovera Vista

82.8m2           2,650 tỷ

Tây Nam    3 PN        2

Lovera Vista

65.58m2           2,050 tỷ

Tây Nam    2 PN        2

Lovera Vista

65.58m2           Thương lượng

Đông Bắc    2 PN        2

Lovera Vista

54m2           1.650 tỷ

Đông Nam    1PN+1     1

Khu Dân Cư Phong Phú 4

HOT

♥Căn 1+1PN chỉ từ 1.7 tỷ - Giá thuê từ 4 triệu/ tháng ♥Căn 2PN 1WC chỉ từ 1.8 tỷ - Giá thuê từ 5 triệu/ tháng ♥Căn 2PN 2WC chỉ từ 1.98 tỷ - Giá thuê từ 5.5 triệu/ tháng ♥Căn 3PN 2WC chỉ từ 2.5 tỷ - Giá thuê từ 6 triệu/ tháng  

65.58m2           2.1 tỷ

Đông Nam    2 PN        2

Khu Dân Cư Phong Phú 4

82.8 m2           2.45tỷ

Đông Bắc    3 PN        2

Khu Dân Cư Phong Phú 4

65.58m2           1.9 tỷ

Đông Bắc    2 PN        2

Khu Dân Cư Phong Phú 4

54m2           1.650 tỷ

Đông Nam    1PN+1     1

Khu Dân Cư Phong Phú 4

Chat Ngay
0901 443 011